Ízelítő a kiálított tárgyakból

 • Ízelítő a tárlatból
 • Ízelítő a tárlatból
 • Ízelítő a tárlatból
 • Ízelítő a tárlatból
 • Ízelítő a tárlatból
 • Ízelítő a tárlatból
 • Ízelítő a tárlatból
 • Ízelítő a tárlatból
 • Ízelítő a tárlatból
 • Ízelítő a tárlatból
 • Ízelítő a tárlatból
 • Ízelítő a tárlatból
 • Ízelítő a tárlatból
 • Ízelítő a tárlatból
 • Ízelítő a tárlatból
 • Ízelítő a tárlatból
 • Ízelítő a tárlatból
 • Ízelítő a tárlatból
 • Ízelítő a tárlatból
 • Ízelítő a tárlatból
 • Ízelítő a tárlatból
 • Ízelítő a tárlatból
 • Ízelítő a tárlatból
 • Ízelítő a tárlatból
 • Ízelítő a tárlatból
 • Ízelítő a tárlatból
 • Ízelítő a tárlatból
 • Ízelítő a tárlatból
 • Ízelítő a tárlatból

Látogatók száma

Tartalom találatai : 140705


Múzeumpedagógia PDF Nyomtatás E-mail
sepa_janos_tarlat
Sepa János, a múzeum gyűjteményi anyagainak bemutatás közben

E

gyéb szolgáltatásaink között kiemelkedő fontosságúnak tartjuk az iskolán kívüli ismeretszerzés, ismeretközvetítés sajátos, a múzeumban megvalósuló, elméleti és gyakorlati; a múzeum gyűjteményi anyagainak, kiállításainak, valamint az ott folyó kutatómunka bemutatását, bővítését. Egyben közvetlen célunk a múzeumi anyag (gyűjtemény, kutatómunka, kiállítás) sokoldalú és élményszerű megismertetése. Hosszabb távú céljaink közé sorolnánk a múzeumunk által nyújtott kulturális ismeret és élmény igénylésére és ezáltal a gyermek- és ifjúsági korosztállyal való tudatos foglalkozás, e foglalkozások különböző formáinak, típusainak és módszereinek kidolgozása.

A múzeum helytörténeti ismeretanyagának elsajátítása gyakran tartalmilag szorosan kötődik az iskolai tananyaghoz, s a múzeumi anyag feldolgozásában (hangsúlyosan vagy kevésbé hangsúlyosan) érvényesíti annak szempontjait (forráselemzés, helytörténet, honismeret, irodalmi emlékhelyek, művészettörténet tanítása, történelemtanítás).

A múzeumi kiadvány, a kiállításokhoz tematikus egységenként készül, mely a gyermek/ifjú önálló kiállítás feldolgozását segíti, figyelembe véve életkori sajátosságait, egyúttal szelektál és súlyoz a kiállítási anyagban, a lényegre koncentrál; vezeti és irányítja (térben és tartalmilag) a gyermeket, s önálló ismeret-felfedezésre készteti. Mindezzel sajátosan aktivizálja, mintegy rákényszeríti, hogy tudatosabban és figyelmesebben nézze meg a kiállítást, keresse az összefüggéseket, rendszerezze a látottakat.

A múzeumi foglalkozás, foglalkozássorozat egy-egy téma tartalmilag sokoldalú, módszertanilag az iskolások aktivitására és kreativitására építő feldolgozása. A foglalkozás módszertani kimunkálása során hangsúlyos szerepet kap a tárgyalkotás (mely lehet történelmi, néprajzi vagy művészeti megközelítésű), a szerep-, a helyzet- és a dramatikus játék, s ezeken keresztül az érzelmi-gondolati átélés élménye.

Programok szervezhetők iskolai keretben (tanóra, délutáni szabadidős foglalkozás, iskolanap, tanulmányi kirándulás stb.) vagy a gyermek/ifjú egyéni szabadidős programjaként (múzeumi szakkör, klub, múzeumbarát vagy művészeti kör, családos program, történelmi vagy néprajzi játszóház, régészeti és történelmi tábor stb.). A múzeumpedagógia másik fontos területe a pedagógusok felkészítése a múzeumi kiállítások feldolgozására mind szakmai (tárgyi), mind módszertani szempontból. Ismerniük kell, hogy egy-egy témakörhöz melyik múzeumban milyen anyag található, az adott anyag milyen feldolgozási módjai lehetségesek, milyen szolgáltatást, segédanyagot ad a múzeum, ennek megfelelően hogyan készítsék elő a múzeumlátogatást, s hogyan folytassák az élmény és az ismeretanyag feldolgozását az iskolákban. Ugyanakkor a múzeumpedagógiai foglalkozások komplex, aktivizáló módszere az iskolákban is jól alkalmazható akár tanórákra építve, akár szakköri vagy szabadidős foglalkozásként, akár iskolanapok, történelmi évfordulók ünneplésének újszerű megszervezésére. Ennek érdekében a múzeum szakmai útmutatókat, módszertani ismereteket kívánnak nyújtani minden hozzánk érkezőnek!