Ízelítő a kiálított tárgyakból

 • Ízelítő a tárlatból
 • Ízelítő a tárlatból
 • Ízelítő a tárlatból
 • Ízelítő a tárlatból
 • Ízelítő a tárlatból
 • Ízelítő a tárlatból
 • Ízelítő a tárlatból
 • Ízelítő a tárlatból
 • Ízelítő a tárlatból
 • Ízelítő a tárlatból
 • Ízelítő a tárlatból
 • Ízelítő a tárlatból
 • Ízelítő a tárlatból
 • Ízelítő a tárlatból
 • Ízelítő a tárlatból
 • Ízelítő a tárlatból
 • Ízelítő a tárlatból
 • Ízelítő a tárlatból
 • Ízelítő a tárlatból
 • Ízelítő a tárlatból
 • Ízelítő a tárlatból
 • Ízelítő a tárlatból
 • Ízelítő a tárlatból
 • Ízelítő a tárlatból
 • Ízelítő a tárlatból
 • Ízelítő a tárlatból
 • Ízelítő a tárlatból
 • Ízelítő a tárlatból
 • Ízelítő a tárlatból

Látogatók száma

Tartalom találatai : 140710


A Beregvidéki Múzeum története
4

Az ásatások során feltárt
és itt kiállított tárgyak

A

 Beregvidéki múzeum a Beregszászban Bethlen Gábor utca 1. szám alatt, az egykori Bethlen-Rákóczi kastély épületében található. A múzeum gazdag gyűjteménye bemutatja az egykori Beregvármegye eseményekben, tragikus fordulatokban gazdag ezeréves történetét, az itt élő népek – magyarok, ruszinok és más nemzetiségek – szabadságküzdelmét. Az ásatások során feltárt és itt kiállított tárgyak, eszközök jól jelzik, hogy az ember több ezer évvel ezelőtt már birtokába vette ezt a vidéket. A múzeum paraszti szerszámainak, eszközeinek felvonultatásával bepillantást nyújt földműves őseink életébe, az évszázadok során itt tevékenykedő ügyes mesteremberek által készített használati tárgyak révén megismerhetjük a lakosság valamennyi rétegének mindennapjait, képet kapunk munkamoráljáról csakúgy, mint vallási életéről, hiedelmeiről, pihenési, szórakozási szokásairól. A kiállított tárgyak összeállítói külön figyelmet szenteltek azon kiemelkedő személyiségek életének bemutatására, akik sokat tettek a vidék felemelkedéséért, hírnevének öregbítéséért.

A múzeum története éppoly küzdelmes múltra tekint vissza, akárcsak a vármegyéé. 1964-ben az egyik beregszászi általános iskolában (a 7. Sz.) Deli Miklós igazgató, történelemtanár kezdeményezésére egyetlen helyiségben kiállítás nyílt Horváth Ferenc gyűjteményéből. (Itt kapott helyet Horváth Anna szobrászművész néhány kerámiaszobra is.) Horváth Ferenc a vasúti fűtőház főnöke volt a múlt század húszas-harmincas éveiben, s szenvedélyesen gyűjtötte a vasútvonalak építése közben a föld alól előkerült régészeti leleteket: az őskori ember szerszámait, cserépedényeit, a későbbi korokból származó késeket, ékszereket.

2

A múzeum paraszti szerszámainak, eszközeinek egy része

Itt kapott helyet egy 224 éremből álló felbecsülhetetlen értékű numizmatikai gyűjteménye. A múzeum 1976-ban a Barátság Házba költözött át. Majd a rendszerváltás előtti néhány évben a Royal szálloda – ma a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Kölcsey Ferenc Kollégiuma – földszinti termében helyezték el. A rendszerváltás után a múzeumot 1989. október 25-én bezárták. Az akkor készült jegyzőkönyv szerint 724 tárgyát a Kárpátaljai Honismereti Múzeumba Ungvárra szállították. Ezekből a tárgyakból mindössze 35-öt sikerült visszaszerezni a Beregvidéki Múzeum megnyitása óta. A Beregszászban maradt kiállítási tárgyak jelentős részét felelőtlenül, szakszerűtlenül, főleg pincékben tárolták, jelentős részük tönkrement, elveszett. Eltűnt Horváth Ferenc felbecsülhetetlen értékű éremgyűjteménye is.

A Beregvidéki Múzeum 2002. március 30-án nyílt meg. A múzeum számára méltóbb helyet aligha lehetett volna találni. A Beregvidéki Múzeum abban a kastélyban kapott helyet, melyet Bethlen Gábor erdélyi fejedelem 1629-ben épített. Ez Beregszász legrégebbi épülete, amely a XVII. század végén a Rákóczi család birtokába jutott. A nagyságos fejedelem többször megfordult benne, itt adta ki 1705. december 20-án személyi felkelésre buzdító kiáltványát, amelyben a kurucfelkelés zászlaja alá hívott mindenkit, akinek drága a haza és a szabadság. A kastély ódon falai, boltíves folyosói, tágas termei ily módon nagy időknek tanúi.

Figyelem: az ikonképekre kattintva az annak megfelelő galériába jut!